mpiin3pl.ipiin1cfipinbipl. ofmpinbikijukkipileejuklee1ubo1nounarrow, pin, nail