daa3adverbquickly , at onceU daa fenn.He turned round quickly.Baah moo ŋi doo na, le binimbil daa woln...As soon as they had eaten it their eyes were opened...