bisaacflisambɔnnnsachɔbubɔɔnnounstaple food (TZ, fufu etc.)U war bisaa ki di ŋa tikpin ni.He took a ball of bisaa (TZ) and dipped into the soup.5.2Food