mbaamdial. var.mbaan2nounperfume, scent, lotion, smelltulalee ngbaan aabaam gaa kidiik mɔmɔkThe scent of the perfume filled the room (perfume the poss-scent got room all)