unaayukpl.binaayukbcfkinaayukmmiinnaayumiisun2nounthiefAa yaa ye unaayuk aaŋeen aatɔ kan, aa tii aabaa titotonn la.If you are the accomplice of a thief you hurt yourself.