Lohorung - Nepali - English Dicttionary


नःक्‍टीnʌːkʈiːक्रि.वि.गुटुमुटुcoiled8.3.1.5.3पट्‌याउनु
नःक्‍भुङ्‍मॆnʌːkbʰuŋ‍mɛक्रि.थोपार्नुto pile up6.2.1.1अन्‍न उब्‍जाउनु
नःक्‍मॆnʌːk‍mɛक्रि.थुपार्नुaccumulate8.4.5.3.5पछि सार्नु
नःग्‍पाnʌːg‍paक्रि.वि.फाइदाprofit6.1.3.4फाइदा
नङ्nʌŋना.बरफicee, snow1.2.3ठोस, तरल, ग्‍याँस
नःॽमॆnʌːʔmɛक्रि.घिच्‍नुgobble7.1.9शरीरको भाग चल्‍नु
नाकक्‌nakʌk‌सं.नौ सयnine hundred
नाग्‍मॆnagmɛक्रि.च्‍यात्‍नुtear
, tear, tear up, rip
नाङ्‌चीnaŋ‌tsiːसं.नौnine8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
नाङ्‌लाखाnaŋ‌lakʰaना.हिमालsnow-capped mountain1.2.1.1हिमाल
नाङ्‌लावाnaŋ‌lawaना.हिउँsnow
नाङ्‍सावाnaŋsawaना.माघtenth solar month (January-February)8.3.3.3वर्ण वा रङ्ग
नाचाठाम्natsaʈʰamना.बिसौनीresting place5.9बस्‍नु, रहनु
नाचामाnatsamaनाचाॽङानाचाआ1sg presनाचाॽङा3sg pastनाचाआक्रि.बिसाउनुrest7.1.7सोझो चाल
नाचामीॽमाnatsamiːʔmaनाचामीकुङ्‌नाचामीट्‌टु1sg presनाचामीकुङ्‌3sg pastनाचामीट्‌टुक्रि.आराम दिनुto give rest7.1.7सोझो चाल
नानाnanaना.दिदीelder sister4.1.9.1.6काका, काकी4.1.9.1.3दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी4.1.9.1.5नाति, नातिनी
नानाओलीnanaoliːक्रि.वि.मनपरीhaphazardly8.4.1.8विशेष दिनहरू
नानानुसाnananusaना.दिदी बहिनीsisters4.1.9.1.7दाजुभाइ, दिदीबहिनी
नानाम्‍माnanammaना.जेठी सासुwife's elder sister4.1.9.2.2(मानिसहरूको विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित) साइनो2व्‍यक्ति