Browse Lomwe


a
c
e
h
i
k
l
m
n
o
p
r
s
t
v
w
y

o


ocaaca1vcrunchsynonymotaphwela
ocaaca2vchewsynonymokhuuraotaphwela
ocakanelavdisappear
ocapavwashsynonymovyula
ocapa
ocaphavspitsynonymotapha2.2.3Spit, saliva
ocayiadjfarsynonymocayicayiwoorekamawo
ocayicayiadjfarsynonymocayiwoorekamawo
oceecheyaadjweaksynonymwooceya
ocelekhavcooksynonymoruwa3waapeya
ocelekha
ocemavcut hair
ocema
ocema epwetovshave
ocerehavcackle
ochaarulavslandersynonymnikoto
ochapavpaddlesynonymwotowela ni nremo
ocharavfollow
ochawa1vrun away
ochawa2vabandonsynonymohiya2
ochawa3vescape; get awaysynonymokhuma2
ochawa4vescapesynonymokopholaosempa2
ochawa5vabstainsynonymohiya1okhuma1okopholaorapela3osempa1wiinanela
ochekavdrawsynonymokharika
ochekelavrape
ochekula1vspend timesynonymovirawaarerya2
ochekula2vconversesynonymovirawaarerya1waarerya2
ochekula2
ochelekhavpreparesynonymoruwa2oruwa3weya
ochelekha