Browse Lomwe


a
c
e
h
i
k
l
m
n
o
p
r
s
t
v
w
y

w


wa1prepin; atsynonymoova2
wa2conjtowardssynonymoova2
wa alipa ookhwanspiritual dwelling place of the dead
wa manyumwangrapefruit treesynonymmwiri wa turansha
waaca1vabound
waaca2adva lot
waaca3adjexcessive
waaca4adjenoughsynonymotepa2
waacamelavapproachsynonymokhuveela
waaceereryavaddsynonymwaaceerya
waaceeryavaddsynonymwaaceererya
waacererya1vincrease
waacererya2venlargesynonymwinnuwiha
waacererya masunproofsynonymovaanyihana2waakhulana2waakhulana4
waahulavtear
waakakhanavtradesynonymocinca2
waakanyeravmixsynonymopweseherya
waakhavswimsynonymweekha
waakhela1vreceive
waakhela2vacceptsynonymweemererya3weemererya5
waakhela muhakhu wa makholovinherit
waakhulavanswer
waakhulana1vdiscusssynonymovaanyihana2
waakhulana2nproofsynonymovaanyihana2waacererya masu
waakhulana3varguesynonymniwoowo2owanihana2