Search results for "naboite"

naboite {loboite} D) naboitoi H) nobotie L) inna abote num one (female noun)
Comments (0)

 

tomon ha naboite D) tomon ho naboitoi L) tomon ha abote num eleven H) tomon ha nabotie
Comments (0)