Search results for "torrumu"

ruma (torrumu find, get) H) rruma L) arrumu v.inf finding, getting
Comments (0)

 

torrumai [tɔ́rːùmàⁱ] D) torruma M,H,L) torrumu v.t find, get, obtain
Comments (0)

 

torrumu D) torruma v.t find, get {ruma}
Comments (0)