Lopit - English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ny
ŋ
o
p
r
s
t
u
w
y

t


tobok (inna) [tɔ́bɔ́k/tɔ̀bɔ̀hà] n bowl toboha /-a Ŋ) toboho M,H) tobwaha
tobot D) toboto v.i 1proceed, go straight {boto} 2continue
tobotoŋa Ŋ) tobotoŋo H) —- L) tanyalama v.i be kind botoŋi
tobotu v.i come directly
todule D) todulo v.t continue {duloro}
todumu v.t take, collect {duma}
todwai L) todwe v.i be quiet
tofoŋio v.t be satisfied with {foŋi}
togoli (inna) n canoe togolo -i/-o D) togolicen Ŋ) togolisen
togolo 1v.i be strong 2be difficult {golon} {igoliti}
togor D) tigor v.t hang, strangle, choke {goro}
toho (totohoi kill) v.inf killing
tohoni (inna, ille) [hùwɔ̀] M) tihoni H,L) tuŋani n person hiyo Ŋ,M) huwo
tohony [tɔ́hɔ̀ɲ] v.t bite, eat {honya}
tojoo D) tijo v.t say, speak {hijo}
tolwak v.t help {lwaha}
tome (inna, ille) [tɔ́mɛ́/tɔ̀mⁱâ] n elephant tomia /-a
tomon num ten tomona /-a
tomon ha arik D) tomon ho arik num twelve
tomon ha naboite D) tomon ho naboitoi L) tomon ha abote num eleven H) tomon ha nabotie
tomosotai D) tomocotai L) tomugute v.i be sad {mosota}
tomumun L) imumunu v.t corrupt {mumuna}
tomunoi D) tumuno M,H) tomunei L) tomune v.i be happy, love {munoi}
tonok v.i be hot
toŋofoi D) toŋofo L) toŋofe v.t hide from {ŋofo}