halasi (ille) D) iraci Ŋ) harasi M) halasi H) ilasi L) hilasi n brother halasira /-ra D) iracara Ŋ) harasira M) halasira H) ilasira L) hilasira

Leave a Reply

Your email address will not be published.