Search results for "Pwam"

kolkoloni₂ dial. var. of peënpwam
Comments (0)

 

ngitipwam n hardwood tree
Comments (0)

 

pansop dial. var. of pëmpwam
Comments (0)

 

peënpwam n butterfly (dial. var. kolkoloni)
Comments (0)

 

pëmpwam n large butterfly (dial. var. pansop)
Comments (0)

 

pwam dial. var. of Pwam
Comments (0)

 

Pwam n Pwam (dial. var. pwam)
Comments (0)