Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

o


o₁ n yes
o₂ Pron 2s:IRR
oa dial. var. of opwa
oak n open doorway
dial. var. of puë
okan₁ Adj hard
okan₂ Adj plenty
okmwaröm v snatch (dial. var. akmwarom)
oksap v force (dial. var. aksap)
okto v hold
olek v lay hands on
olomek v try
olong dial. var. of along
olungan IN accompaniment:3s (dial. var. alungan)
olungom n accompaniment:2:POSS
olungong n accompaniment:1:POSS
olupösungkur n echo (dial. var. malongkul)
omomtan₁ dial. var. of mamtan
omomtan₂ dial. var. of pamamtan
omwa n fish
onan v disbelieve
onek v pack
ong Pron 1s:OBJ
ongong dial. var. of pongpong
onongoul Num 60

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >