Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

a


akliöng v fall and crouch
aklumwën v become flat
aklupwak v fall sudden
akmat v fall and die
akmër Adj calm
akmut v tear
akmwarom dial. var. of okmwaröm
akoek₁ v circle around (dial. var. aloek)
akoek₂ n fence
akön IN root:3s
akpen v become bent
akpisek v disagree (dial. var. akisek)
akpor v disjointed
akpuë v break
akpwetek v join
akra v angle
akriös dial. var. of akriöt
akriöt v break (dial. var. akriös)
akrör dial. var. of aktör
akrut v break
aksangang v push open
aksap₁ v force
aksap₂ dial. var. of oksap
aksel v swell
aksenek₁ v put down