Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

a


aksenek₂ v help
akserir dial. var. of aksetir
aksetir v slide down (dial. var. akserir)
aksik n splash
aksiöp v pull out
aksir v tear
aksopek v store quickly
aksöuek v push in
aksuap v force
aksungek v gather
aktaen v put on top (dial. var. akteen)
aktaer v clothes fall (dial. var. akteer)
aktaet v break apart (dial. var. aktees)
aktanön Adj blunt
aktapwet v fall off (dial. var. aktopwes)
aktara dial. var. of aktata
aktat v make one jump
aktata v beat (dial. var. aktara)
akteek v throw around
akteen dial. var. of aktaen
akteer dial. var. of aktaer
aktees dial. var. of aktaet
aktengteng v bump together
aktiek v tip over
akto v stuck on