Lou - English


kw


kwal₁ n blade handle
kwal₂ n bamboo organ
kwang n shell
kwapelit n fish (dial. var. kwepat)
kwarö v call
kwë n sea cucumber
kwel v rub betw hands
kwël n fish
kwën n fruit stem
kweni n flower
kwepat dial. var. of kwapelit
kwi n bush vine
kwia v shout
kwin IN finger nail:3s
kwö v shrink back
kwön IN shoulder to shoulder:3s
kwönum n spleen
kwör n bush vine