Lou - English


a
e
ë
i
k
kw
l
m
mw
n
ng
o
ö
p
pw
r
s
t
u
w

r


rönsi n palm leaf
ronun n juice
rop₁ n fish
rop₂ adv INTS
roplo n pig net (dial. var. loploo)
ropo n butterfly fish
röpröp n bush vine
ropropu n shelter (dial. var. roprou)
röpröpun n small part
roproput n nightmare (dial. var. roprous)
roprou dial. var. of ropropu
roprous dial. var. of roproput
ropu n umbrella
röpu n duration
ropuan n shade (dial. var. rouan)
ropuek v cover (dial. var. rouek)
ropul n lemon grass
röpun₁ n period of time
röpun₂ IN lower back:3s
roput n demon spirit (dial. var. rous)
ropweek v shake
roro Adj cold
roroan Adj not edible
roroek v scrape coconut
röröm v getting dark