Search results for "Ordinal numbers"

ki̱du̱bhabi̱du̱bhanfirst; beginnerNiiye akubaagha ki̱du̱bha.He is always the first.8.1.1.1.1One8.1.1.2Ordinal numbers7.2.5.1Go first8.4.5.1.2First

woku̱banjanumfirstNiiye aabaaye woku̱banja ku̱ki̱dha.He has been the first to arrive.8.1.1.1.1One8.1.1.2Ordinal numbers7.2.5.1Go first8.4.5.1.2First