kisasani̱ kya kulami̱yabisasani̱ bya kulami̱yanidol4.9.8.1Idolder. ofkisasani̱