mpebhempebhennoiseKalungi ahingulani̱i̱ye mpebhe.Kalungi is very noisy.Syntoko2.3.2.4Loud2.3.2.2Sound2.3.2.3Types of sounds