kuba hansi ya bibhonganuuwevbe below standardAli hansi ya baanakiye.He is below the standard of his fellows.4.3.1.2.1Below standardder. ofkubhongana