kilwalu kya kwejaayiikabilwalu bya kwejaayiikanornament, jewellery; fashion accessory5.3.9Style of clothing5.4.1Jewelry3.4.1.1.5Fashionableder. ofmulwalu