ibiikiro lya nsimbimabiikiro ga nsimbinbank; institution that provides various financial services, e.g., keeping or lending moneySynbbankakideeru kya nsimbi6.8.1.4Store wealthder. ofibiikiro