ku̱kwavdie; stop livingSynkuheneka 1kukaba 22.6.6Dieku̱kwesyavlose a loved one; have s.b. die2.6.6Die