ku̱si̱ndu̱ka nkwi̱var.ku̱si̱ndi̱ka nkwi̱vstoke a fire; push burning wood further into a fire to enable flames to become biggerSynkucooka-cooka mworokukuuma-kuuma mworo5.5.2Tend a fireder. ofku̱si̱ndu̱ka