egongo weemitalimbwaegongo weemitalimbwanMetaphor. prison; place where wrongdoers are confinedBulijo abaatu abebisya obubi beyagaana egongo wʼemitayimbwa.Always badly behaved people find themselves in prison.4.6.6.1.1Arrest4.7.6.2Condemn, find guilty4.7.7.3Imprison4.7.3Break the law4.8.3.5Prisoner of warder. ofomutalimbwa