ohusolobya3vsurpassOhutiina e Mabaale osolobyamo ekiromiita ndala ohuŋwa e Busibira.Going to Mabaale you go an extra kilometre from Busibira.8.3.7.2Better7.3.6.3Limit8.1.7.1Extra8.1.4Moreder. ofohusoloba