ohubumbwa2vcreate; make s.t. visible or invisible without using any materialsHawumba njʼogawumbire buli ebiri ŋaasi nʼomwigulu.God created everything on earth and in heaven.9.1.2.5Make9.1.2.3Createder. ofohubumba