omwoyo ohuba ŋalalavIdiom. be contentedEngo naŋenyuhire omwoyo ni gundi ŋalala.I slept contentedly.5.2.2.6Satiated, full3.4.1.1.1Enjoy doing something3.4.1.2Happy3.4.1.1.6Contentmentder. ofomwoyo1