ohwagamihisyavreturn s.t. on behalf of another person.Mwana wange, njagamihisye egaali eri Wamadu eyi njeyasihireho mu mugamba. Ese ndembire.My child, return this bicycle to Wamadu for me from whom I borrowed this morning. I am tired (to do it myself).7.3.3.2Return somethingder. ofohwagama