ohwagamyamovput back s.t. inside its former containerCoka, yagamyamo e laputopu musaŋu yayo.Coka, return the laptop into its bag.7.3.3.2Return something7.3.2.6Put inder. ofohwagama