ohudaanyaho omubirivMetaphor. gain weight; become fatWaligwa adanyireeho omubiri.Waligwa is fat.8.2.3.2Fat person8.2Big2.4Body conditionder. ofohudaanya