ohwesamba obufunanyisiwavMetaphor. shirk, dodge, evade responsibility6.1.2.4.2Lazy4.4.3.3Avoid6.1.2.4Work poorlyder. ofobufunanyisiwa