ahaŋuujiobuŋuujinbreeze; wind that blows gentlyAhaŋuuji hafuuŋa pola cehigira amahoola nigatatengeeta.The wind is blowing gently that is why the leaves are not shaking.1.1.3.1Wind