ohubugulirav1take, get for s.b.Mbugulire engoye jange jiri hulusimbo.Get my clothes that are on the veranda for me.7.3.3.1Take something from somewhere7.4.3Get2take withEbboni alibuguliiye mugooda.He took the potato with his left hand.7.3.3.1Take something from somewhere7.4.3Get7.4.2Receive3.3.5.1Acceptder. ofohubugula