ohweŋiryav1scrub yourself when bathingSisobola hweŋirya yi gongo; nja wunjede wupiryeho.I can’t scrub my back; come and assist me to do it.5.6.2Bathe2rub againstEgata lyeŋirya hu mandigaadi.The wheel is rubbing against the mud guard.7.7.5Rubder. ofohuŋirya