ehyʼohwediiraho nʼoniina amadaalaebyʼohwediiraho ni muniina amadaalanhandrail for holding on when climbing stairs6.5.2.8Floor, storyder. ofohudiira