Majhi - Nepaliस्‍वरवर्ण मध्‍येको चौथो स्‍वरवर्ण जिब्रोको पछिल्‍लो भाग सक्रिय भइ, जिब्रो उच्‍चतम् अवस्‍थामा रही ओठ गोलाकार अवस्‍थामा रहँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, पश्‍य, बन्‍द, गोलित स्‍वरवर्ण
उँकुनिना.जुम्रा/जुम्रो; शरीरको रगत चुसेर बाँच्‍ने एक जातको सानो किरो; कपालमा लाग्‍ने त्‍यस्‍तै कालो रङ्को कीरो; मान्‍छेको छालामा टाँस्‍सिएर बस्‍ने सानो आकारको किर्नु; चमजुम्रो
उँख्लइस.क्रि.उखेल्नु; जरैसहित बोटबिरुवा उक्‍काउनु; गाडेको बाहिर झिक्‍नु; उखाड्नु
उँख्लिना.ओखल/ओखली; धानकुट्ने काठ वा ढुंगाको साधन
उँख्ल्‍यास.क्रि.उखेल्नु; जरैसहित बोटबिरुवा उक्‍काउनु; गाडेको बाहिर झिक्‍नु; उखाड्नु
उँडिसना.उडुस; गहतको आकारको रगत चुस्‍ने किरा
उकालइस.क्रि.उकाल्नु; कुनै वस्‍तुलाई अग्‍लो ठाउँमा पुर्‍याउनु; मास्‍तिर चढाउनु
उकालास.क्रि.उकाल्नु; कुनै वस्‍तुलाई अग्‍लो ठाउँमा पुर्‍याउनु; मास्‍तिर चढाउनु
उकाल्रास.क्रि.उकाल्नु; कुनै वस्‍तुलाई अग्‍लो ठाउँमा पुर्‍याउनु; मास्‍तिर चढाउनु
उकासइस.क्रि.उकास्नु; भास्‍सिएको वस्‍तुलाइ माथि उठाउनु; गहिरो भागमा अग्‍लो पार्नु; तल्‍लो स्‍तरकोलाई माथिल्‍लो स्‍तरमा पुर्‍याउनु
उकासास.क्रि.उकास्नु; भास्‍सिएको वस्‍तुलाइ माथि उठाउनु; गहिरो भागमा अग्‍लो पार्नु; तल्‍लो स्‍तरकोलाई माथिल्‍लो स्‍तरमा पुर्‍याउनु
उकासेराक.क्रि.उकासिनु; उकास्‍ने काम गरिनु
उकास्रास.क्रि.उकास्नु; भास्‍सिएको वस्‍तुलाइ माथि उठाउनु; गहिरो भागमा माटो हाली अग्‍लो पार्नु; तल्‍लो स्‍तरकोलाई माथिल्‍लो स्‍तरमा पुर्‍याउनु
उकास्‍सेइक.क्रि.उकासिनु; उकास्‍ने काम गरिनु
उकास्‍स्‍याक.क्रि.उकासिनु; उकास्‍ने काम गरिनु
उक्‍लइअ.क्रि.उक्‍लनु; माथितिर जानु; मास्‍तिर पर्नु; उकालो लाग्‍नु
उक्‍लराअ.क्रि.उक्‍लनु; माथितिर जानु; मास्‍तिर पर्नु; उकालो लाग्‍नु
उक्‍ला1क.क्रि.उक्‍लाउनु; उक्‍लन लाउनु
उक्‍ला2स.क्रि.उक्‍लाउनु; दोहोर्‍याएर खनजोत गर्नु
उक्‍लाइ2क.क्रि.उक्‍लाउनु; उक्‍लन लाउनु
उक्‍लाइ1स.क्रि.उक्‍लाउनु; दोहोर्‍याएर खनजोत गर्नु
उक्‍लाउरा1क.क्रि.उक्‍लाउनु; उक्‍लन लाउनु
उक्‍लाउरा2स.क्रि.उक्‍लाउनु; दोहोर्‍याएर खनजोत गर्नु
उक्‍लेइअ.क्रि.उक्‍लिनु हे. उक्‍लइ; उकालो लागिनु
उक्‍लेराअ.क्रि.उक्‍लिनु; हे. उक्‍लइ; उकालो लागिनु