Majhi - Nepaliवर्णमालाको चौथो व्‍यञ्‍जन वर्ण
घँस्‍यास.क्रि.घँस्‍याउनु; घाँस खुवाउने काम गर्नु; घाँस खुवाउनु
घँस्‍याइस.क्रि.घँस्‍याउनु; घाँस खुवाउने काम गर्नु; घाँस खुवाउनु
घँस्‍याउरास.क्रि.घँस्‍याउनु; घाँस खुवाउने काम गर्नु; घाँस खुवाउनु
घइलाना.गाग्रो/घ्‍याम्‍पो; पानी, जाँड राख्‍ने माटोको ठूलो भाँडो
घउँटाना.मिसाउ; तरकारीमा मिसाउने अर्को स्‍वादिलो प्रकारएक मुठि माछ हक्‍लासिन् गुन्‍द्रुक्लाइ घउँटा हकक्‍छइ ।एक मुठी माछाभए गुन्‍द्रुकलाई मिसाउ हुन्‍छ ।
घचेटाउराप्रे.क्रि.घचेटाउनु; घचेट्नु लाउनु; ठेलाउनु
घचेट्रास.क्रि.घचेट्नु/घच्‍याट्नु; ठेल्‍नु; धकेल्‍नु; बलपूर्वक ठेलेर सार्नु
घच्घच्‍यास.क्रि.घचघच्‍याउनु; हल्‍लाउनु; शरीरमा धक्‍का दिनु; झ्यालढोका हल्‍लाउनु
घच्घच्‍याइस.क्रि.घचघच्‍याउनु; हल्‍लाउनु; शरीरमा धक्‍का दिनु; झ्यालढोका हल्‍लाउनु
घच्घच्‍याउरास.क्रि.घचघच्‍याउनु; हल्‍लाउनु; शरीरमा धक्‍का दिनु; झ्यालढोका हल्‍लाउनु
घच्‍च्‍यास.क्रि.घच्‍च्‍याउनु; एकले अर्कालाई घच्‍चा दिनु; धकेल्‍नु; धक्‍का दिनु
घच्‍च्‍याइस.क्रि.घच्‍च्‍याउनु; एकले अर्कालाई घच्‍चा दिनु; धकेल्‍नु; धक्‍का दिनु
घच्‍च्‍याउरास.क्रि.घच्‍च्‍याउनु; एकले अर्कालाई घच्‍चा दिनु; धकेल्‍नु; धक्‍का दिनु
घटइ1अ.क्रि.घट्नु; थोरै हुनु; घटी हुनु; मासिनु; खर्च हुनु; दुब्‍लो हुनु
घटइ2अ.क्रि.घट्नु; घटना हुनु; संयोगले केहि काम हुनु
घटउरेना.घटुबारे; डुङ्गा तार्ने व्‍यत्ति; माझी
घटा2अ.क्रि.घट्नु; थोरै हुनु; घटी हुनु; मासिनु; खर्च हुनु; दुब्‍लो हुनु प्रे.क्रि. घटाउनु; घट्ने पार्नु; खर्च हुने पार्नु; छोट्याउनु; दुब्‍लो तुल्‍याउनु; घटना घट्ने पार्नु
घटा1अ.क्रि.घट्नु; घटना हुनु; संयोगले केहि काम हुनु
घटाइप्रे.क्रि.घटाउनु; घट्ने पार्नु; खर्च हुने पार्नु; छोट्याउनु; दुब्‍लो तुल्‍याउनु; घटना घट्ने पार्नु
घटाउराप्रे.क्रि.घटाउनु; घट्ने पार्नु; खर्च हुने पार्नु; छोट्याउनु; दुब्‍लो तुल्‍याउनु; घटना घट्ने पार्नु
घट्कास.क्रि.घट्काउनु; तरल पदार्थ निल्‍नु; घुट्क्‍याउनु
घट्काइस.क्रि.घट्काउनु; तरल पदार्थ निल्‍नु; घुट्क्‍याउनु
घट्काउरास.क्रि.घट्काउनु; तरल पदार्थ निल्‍नु; घुट्क्‍याउनु
घट्रा1अ.क्रि.घट्नु; थोरै हुनु; घटी हुनु; मासिनु; खर्च हुनु; दुब्‍लो हुनु