Majhi - Nepaliव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको टुप्‍पा दन्‍तमूलामा जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍तमूल स्‍पर्श, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
डँड्यास.क्रि.डँड्याउनु; घरको छानामा डाडा हाल्‍नु वा बाँध्‍नु
डँड्याइस.क्रि.डँड्याउनु; घरको छानामा डाडा हाल्‍नु वा बाँध्‍नु
डँड्याउरास.क्रि.डँड्याउनु; घरको छानामा डाडा हाल्‍नु वा बाँध्‍नु
डकउरेना.ठूलोखालको कालो कमिला
डकारइस.क्रि.डकार्‌नु; पेटको वायु शब्‍दसहित निकाल्‍नु; अघाउन्‍जेल खानु
डकारास.क्रि.डकार्‌नु; पेटको वायु शब्‍दसहित निकाल्‍नु; अघाउन्‍जेल खानु
डकार्‌रास.क्रि.डकार्‌नु; पेटको वायु शब्‍दसहित निकाल्‍नु; अघाउन्‍जेल खानु
डगइअ.क्रि.डग्नु; मर्यादामा नअड्नु; चुक्‍नु; डगमगाउनु
डगाअ.क्रि.डग्नु; मर्यादामा नअड्नु; डगमगाउनु प्रे.क्रि. डगाउनु; आफ्नो स्‍थिति, सिद्घान्‍तबाट गिराउनु; हल्‍लाउनु
डगाइप्रे.क्रि.डगाउनु; आफ्नो स्‍थिति, सिद्घान्‍तबाट गिराउनु; हल्‍लाउनु
डगाउराप्रे.क्रि.डगाउनु; आफ्नो स्‍थिति, सिद्घान्‍तबाट गिराउनु; हल्‍लाउनु
डग्डगाअ.क्रि.डगडगाउनु; डगडग गर्नु; हल्‍लनु; डगमगाउनु
डग्डगाइअ.क्रि.डगडगाउनु; डगडग गर्नु; हल्‍लनु; डगमगाउनु
डग्डगाउराअ.क्रि.डगडगाउनु; डगडग गर्नु; हल्‍लनु; डगमगाउनु
डग्मगाअ.क्रि.डगमगाउनु; डगमग गर्नु; हल्‍लनु; आफ्नो स्‍थानबाट खुस्‍कन खोज्‍नु
डग्मगाइअ.क्रि.डगमगाउनु; डगमग गर्नु; हल्‍लनु; आफ्नो स्‍थानबाट खुस्‍कन खोज्‍नु
डग्मगाउराअ.क्रि.डगमगाउनु; डगमग गर्नु; हल्‍लनु; आफ्नो स्‍थानबाट खुस्‍कन खोज्‍नु
डग्मगेराअ.क्रि.डगमगिनु; डगमगाउनु
डग्मग्‍गेइअ.क्रि.डगमगिनु; डगमगाउनु
डग्मग्‍ग्‍याअ.क्रि.डगमगिनु; डगमगाउनु
डग्मग्‍याप्रे.क्रि.डगमग्‍याउनु; डगमग पार्नु
डग्मग्‍याइप्रे.क्रि.डगमग्‍याउनु; डगमग पार्नु
डग्मग्‍याउराप्रे.क्रि.डगमग्‍याउनु; डगमग पार्नु
डग्राअ.क्रि.डग्नु; मर्यादामा नअड्नु; चुक्‍नु; डगमगाउनु