Majhi - Nepaliअल्‍लार्रेइʌllarreiअ.क्रि.अल्‍लारिनु; अल्‍लारे बन्‍नु; बरालिनु; बेइलमी हुनु
अल्‍लार्र्‍याʌllarrjaअ.क्रि.अल्‍लारिनु; अल्‍लारे बन्‍नु; बरालिनु; बेइलमी हुनु
असुजʌsudzʌना.असोज; छैटौं वा भदौपछि आउने महिना
असुतʌsutʌना.असोज; छैटौं वा भदौपछि आउने महिना
अस्‍करेʌskʌreक्रि.वि.एकलै; एक जना मात्र; आफू मात्र
अस्‍ताʌstaअ.क्रि.अस्‍ताउनु; घाम डुब्‍नु; ग्रह, नक्षत्र नदेखिने हुनु
अस्‍ताइʌstaiअ.क्रि.अस्‍ताउनु; घाम डुब्‍नु; ग्रह, नक्षत्र नदेखिने हुनु
अस्‍ताउराʌstauraअ.क्रि.अस्‍ताउनु; घाम डुब्‍नु; ग्रह, नक्षत्र नदेखिने हुनु
अस्‍स्‍याʌssjaअ.क्रि.पख्नु/पर्खनु; कुर्नु; प्रतिक्षा गर्नु स.क्रि./क.क्रि. पर्खिनु; पर्खनु; गति अडाइनु प्रे.क्रि. पर्खाउनु; पर्खन लाउनु
अस्‍स्‍याइʌssjaiअ.क्रि.पख्नु/पर्खनु; कुर्नु; प्रतिक्षा गर्नु स.क्रि./क.क्रि. पर्खिनु; पर्खनु; गति अडाइनु प्रे.क्रि. पर्खाउनु; पर्खन लाउनु
अस्‍स्‍याराʌssjaraअ.क्रि.पख्नु/पर्खनु; कुर्नु; प्रतिक्षा गर्नु स.क्रि./क.क्रि. पर्खिनु; पर्खनु; गति अडाइनु
अँखुʌ̃kʰuना.उखु; गुलियो रस आउने; चिनी, सखर बनाइने बोट
अँगालʌ̃galʌना.आगालो/अङ्गालो; दुवै हातले च्‍यापेर छातीमा टाँस्‍ने काम; अङ्कमाल; बाहाँभरिको परिमाण
अँगालेराʌ̃galeraक.क्रि.आगालिनु; आगाल्‍ने काम गरिनु; आगालो हालिनु
अँगाल्राʌ̃galraस.क्रि.आगाल्नु; दुइ हातले च्‍यापेर छातीमा टाँस्‍नु; आगालो मार्नु; ग्रहण गर्नु; लिनु
अँङार्‌ʌ̃ŋarना.आगार/अङ्गार; आगो निभेको कोइला; गोल
अँचेटइʌ̃tseʈʌiस.क्रि.आचेट्नु; कसैमाथि दबाब दिनु; बेसरी थिच्‍नु; घचेट्नु; ठेल्‍नु
अँचेटाʌ̃tseʈa1स.क्रि.आचेट्नु; कसैमाथि दबाब दिनु; बेसरी थिच्‍नु; घचेट्नु; ठेल्‍नु 2प्रे.क्रि.आचेटाउनु; आचेट्न लाउनु; च्‍यापिने पार्नु
अँचेटाइʌ̃tseʈaiप्रे.क्रि.आचेटाउनु; आचेट्न लाउनु; च्‍यापिने पार्नु
अँचेटाउराʌ̃tseʈauraप्रे.क्रि.आचेटाउनु; आचेट्न लाउनु; च्‍यापिने पार्नु
अँचेटेराʌ̃tseʈeraक.क्रि.आचेटिनु; आचेट्ने काम गरिनु; च्‍यापिनु
अँचेट्टेइʌ̃tseʈʈeiक.क्रि.आचेटिनु; आचेट्ने काम गरिनु; च्‍यापिनु
अँचेट्ट्याʌ̃tseʈʈjaक.क्रि.आचेटिनु; आचेट्ने काम गरिनु; च्‍यापिनु
अँचेट्राʌ̃tseʈraस.क्रि.आचेट्नु; कसैमाथि दबाब दिनु; बेसरी थिच्‍नु; घचेट्नु; ठेल्‍नु
अँजुलइʌ̃dzulʌiस.क्रि.आजुल्नु; आजुलीले पानी, अन्‍न हुत्त्‍याउनु; आजुलीमा भर्नु; दुइटा पसर जोड्नु