Majhi - Nepaliअँजुलाʌ̃dzulaस.क्रि.आजुल्नु; आजुलीले पानी, अन्‍न हुत्त्‍याउनु; आजुलीमा भर्नु; दुइटा पसर जोड्नु
अँजुल्राʌ̃dzulraस.क्रि.आजुल्नु; आजुलीले पानी, अन्‍न हुत्त्‍याउनु; आजुलीमा भर्नु; दुइटा पसर जोड्नु
अँठुवाʌ̃ʈʰuwaना.किर्नु; डले किर्नो; डल्‍लो आकारको ठूलो एक थरी किर्नो।
अँठ्याʌ̃ʈʰjaस.क्रि.आठ्याउनु/ समाउनु/समात्‍नु; दह्रोसँग समाउनु; आफ्नो पन्‍जामा पार्नु; करेप्‍नु
अँठ्याइʌ̃ʈʰjaiस.क्रि.आठ्याउनु/ समाउनु/ समात्‍नु; दह्रोसँग समाउनु; आफ्नो पन्‍जामा पार्नु; करेप्‍नु
अँठ्याउराʌ̃ʈʰjauraस.क्रि.आठ्याउनु; दह्रोसँग समाउनु; आफ्नो पन्‍जामा पार्नु; करेप्‍नु
अँडेʌ̃ɖeना.पुरुष; लोग्‍नेमान्‍छे; लोग्‍ने; मानव जाति; भाले जातिको प्राणी वि. भाले; वीर; आँटी
अँडेमानुसʌ̃ɖemanusʌना.लोग्‍नेमानिस/मान्‍छे; भाले जातको मानिस; नर
अँधेर्‌ʌ̃dʰerना.आध्‍यारो; प्रकाश वा उज्‍यालोको अभाव वि. उज्‍यालो नभएको