Majhi - Nepaliआँतिãtiना.आन्‍द्रा/आन्‍द्रो; पेटभित्रको मल निकाल्‍ने, गुदद्वारसम्‍म पुगेको नली
आँधारिãdʰariना.आधेरो/आध्‍यारो; प्रकाश वा उज्‍यालोको अभाव वि. उज्‍यालो नभएको
आँबिलãbilʌना.अमिलो; निबुवा, कागतीको रसको जस्‍तो स्‍वाद; चुक अमिलो पदार्थ