Majhi - Nepaliउक्‍साउराuksauraप्रे.क्रि.उक्‍साउनु; उक्‍सने पार्नु; उक्‍सन लाउनु
उक्‍सेइukseiअ.क्रि.उक्‍सिनु; उक्‍सनु; उक्‍सने काम होइनु
उक्‍सेराukseraअ.क्रि.उक्‍सिनु; उक्‍सनु; उक्‍सने काम होइनु
उक्‍स्‍याuksjaअ.क्रि.उक्‍सनु/उक्‍सिनु; रोटी पकाउँदा फुलेर आउनु; घाउखटिरा सुनिनु; कामबाट फुर्सत पाउनु; उक्‍सने काम होइनु
उखाडइukʰaɖʌiस.क्रि.उखाड्नु; बोटबिरुवालाई जरैसहित उखेल्‍नु; रहेबसेको ठाउँबाट हटाउनु
उखाडाukʰaɖaस.क्रि.उखाड्नु; बोटबिरुवालाई जरैसहित उखेल्‍नु; रहेबसेको ठाउँबाट हटाउनु
उखाड्राukʰaɖraस.क्रि.उखाड्नु; बोटबिरुवालाई जरैसहित उखेल्‍नु; रहेबसेको ठाउँबाट हटाउनु
उखेल्राukʰelraस.क्रि.उखेल्नु; जरैसहित बोटबिरुवा उक्‍काउनु; गाडेको बाहिर झिक्‍नु; उखाड्नु
उगलइugʌlʌiस.क्रि.ओकल्नु; खाएको वस्‍तु पेटमा नपुर्‍याई मुखैबाट बाहिर निकाल्‍नु; उकेल्‍नु
उगलाugʌlaस.क्रि.ओकल्नु; खाएको वस्‍तु पेटमा नपुर्‍याई मुखैबाट बाहिर निकाल्‍नु; उकेल्‍नु
उगालइugalʌiस.क्रि.उगाल्नु; बोटबिरुवा उखेली बिमाख पार्नु; पितल, तामाको भाँडामा अमिलो हाली उगाल निकाल्‍नु
उगालाugalaस.क्रि.उगाल्नु; बोटबिरुवा बिमाख पार्नु; पितल, तामाको भाँडामा अमिलो हाली उगाल निकाल्‍नु
उगालेराugaleraक.क्रि.उगालिनु; उगाल्‍ने काम गरिनु
उगाल्राugalraस.क्रि.उगाल्नु; बोटबिरुवा बिमाख पार्नु; पितल, तामाको भाँडामा अमिलो हाली उगाल निकाल्‍नु
उगाल्‍लेइugalleiक.क्रि.उगालिनु; उगाल्‍ने काम गरिनु
उगाल्‍ल्‍याugalljaक.क्रि.उगालिनु; उगाल्‍ने काम गरिनु
उग्राugraस.क्रि.उग्राउनु; गाईभैँसीले निलिसकेको घाँस फेरि मुखमा फर्काइ चपाउनु
उग्राइugraiस.क्रि.उग्राउनु; गाईभैँसीले निलिसकेको घाँस फेरि मुखमा फर्काइ चपाउनु
उग्राउराugrauraस.क्रि.उग्राउनु; गाईभैँसीले निलिसकेको घाँस फेरि मुखमा फर्काइ चपाउनु
उग्‍लइuglʌiअ.क्रि.उग्‍लनु; उगाल निस्‍कनु; सर्वनाश हुनु; विकृतिले रङमा विकार देखिनु
उग्‍लराuglʌraअ.क्रि.उग्‍लनु; उगाल निस्‍कनु; सर्वनाश हुनु; विकृतिले रङमा विकार देखिनु
उग्‍लाuglaप्रे.क्रि.उग्‍लाउनु; उग्‍लन लाउनु; उग्‍लने पार्नु
उग्‍लाइuglaiप्रे.क्रि.उग्‍लाउनु; उग्‍लन लाउनु; उग्‍लने पार्नु
उग्‍लाउराuglauraप्रे.क्रि.उग्‍लाउनु; उग्‍लन लाउनु; उग्‍लने पार्नु
उग्‍लेइugleiअ.क्रि.उग्‍लिनु; उग्‍लनु; उग्‍लने होइनु