Majhi - Nepaliउच्‍छिuttsʰiक्रि.वि.त्‍यहीँ; त्‍यहाँ वा त्‍यता नै; त्‍यसै ठाउँमा
उछनइutsʰʌnʌiस.क्रि.उछिन्नु; अगाडि भएकोलाई जितेर अघि लाग्‍नु; अर्काको पालो मिच्‍नु
उछनाutsʰʌnaस.क्रि.उछिन्नु; अगाडि भएकोलाई जितेर अघि लाग्‍नु; अर्काको पालो मिच्‍नु
उछिutsʰiक्रि.वि.त्‍यहाँ; त्‍यता; त्‍यस स्‍थलमा
उछिट्टेइutsʰiʈʈeiअ.क्रि.उछिट्टिनु; ठिक ठाउँमा नपरी पर पुग्‍नु, उफ्रिनु
उछिट्टेराutsʰiʈʈeraअ.क्रि.उछिट्टिनु; ठिक ठाउँमा नपरी पर पुग्‍नु, उफ्रिनु
उछिट्ट्याutsʰiʈʈjaअ.क्रि.उछिट्टिनु; ठिक ठाउँमा नपरी पर पुग्‍नु, उफ्रिनु प्रे.क्रि. उछिट्ट्याउनु; उछिट्टिने गराउनु; उछिट्टिन लाउनु; उम्‍काउनु
उछिट्ट्याइutsʰiʈʈjaiप्रे.क्रि.उछिट्ट्याउनु; उछिट्टिने गराउनु; उछिट्टिन लाउनु; उम्‍काउनु
उछिट्ट्याउराutsʰiʈʈjauraप्रे.क्रि.उछिट्ट्याउनु; उछिट्टिने गराउनु; उछिट्टिन लाउनु; उम्‍काउनु
उछिनाutsʰinaप्रे.क्रि.उछिनाउनु; उछिन्‍न लाउनु; उछिन्‍ने पार्नु
उछिनाइutsʰinaiप्रे.क्रि.उछिनाउनु; उछिन्‍न लाउनु; उछिन्‍ने पार्नु
उछिनाउराutsʰinauraप्रे.क्रि.उछिनाउनु; उछिन्‍न लाउनु; उछिन्‍ने पार्नु
उछिनेutsʰineअव्‍य. त्‍यहीँ/उहीँ; उहाँ नै; त्‍याहाँ नै
उछिन्राutsʰinraस.क्रि.उछिन्नु; अगाडि भएकोलाई जितेर अघि लाग्‍नु; अर्काको पालो मिच्‍नु
उछ्रइutsʰrʌiअ.क्रि.उछ्रनु; ज्‍वरोले, जुठो खानाले र बिषाक्त कुरो लाग्‍नाले छालामा बिमिरा वा डाबर निस्‍कनु
उछ्रराutsʰrʌraअ.क्रि.उछ्रनु; ज्‍वरोले, जुठो खानाले र बिषाक्त कुरो लाग्‍नाले छालामा डाबर निस्‍कनु
उछ्राutsʰraप्रे.क्रि.उछ्राउनु; उछ्रन लाउनु
उछ्राइutsʰraiप्रे.क्रि.उछ्राउनु; उछ्रन लाउनु
उछ्राउराutsʰrauraप्रे.क्रि.उछाउनु; उछ्रन लाउनु
उछ्रेइutsʰreiअ.क्रि.उछ्रिनु; हे. उछ्रइ
उछ्रेराutsʰreraअ.क्रि.उछ्रिनु; हे. उछ्रइ
उछ्र््र्‍याutsʰr््rjaअ.क्रि.उछ्र्रनु/उछ्रिनु; ज्‍वरोले, जुठो खानाले र बिषाक्त कुरो लाग्‍नाले छालामा डाबर निस्‍कनु
उजाडइudzaɖʌiस.क्रि.उजाड्नु; उजार्नु; फाँड्नु
उजाडाudzaɖaस.क्रि.उजाड्नु; उजार्नु; फाँड्नु
उजाडेराudzaɖeraक.क्रि.उजाडिनु; उजाडने काम गरिनु; उजारिनु