Majhi - Nepaliउधिन्‍न्‍याudʰinnjaक.क्रि.उधिनिनु; उधिन्‍ने काम गरिनु; खोतलिनु
उधिन्‍राudʰinraस.क्रि.उधिन्‍नु; गाडिएको वस्‍तु खनीखोस्री झिक्‍नु; खोतल्‍नु
उध्‍याudʰjaस.क्रि.उध्‍याउनु; हतियारलाई ढुङ्गा वा सानमा घोटेर धार निकाल्‍नु; धारिलो पार्नु प्रे.क्रि. धारिलो बनाउनु
उध्‍याइudʰjaiस.क्रि.उध्‍याउनु; हतियारलाई ढुङ्गा वा सानमा घोटेर धार निकाल्‍नु; धारिलो पार्नु प्रे.क्रि. धारिलो बनाउनु
उध्‍याउराudʰjauraस.क्रि.उध्‍याउनु; हतियारलाई ढुङ्गा वा सानमा घोटेर धार निकाल्‍नु; धारिलो पार्नु प्रे.क्रि. धारिलो बनाउनु
उध्रइudʰrʌiअ.क्रि.उघ्रनु; सिउनी खुस्‍किनु; बन्‍धन फुस्‍कनु
उध्रराudʰrʌraअ.क्रि.उघ्रनु; सिउनी खुस्‍किनु; बन्‍धन फुस्‍कनु
उध्रेइudʰreiअ.क्रि.उध्रिनु; उध्रने काम होइनु; सिउनी खुस्‍कनु
उध्रेराudʰreraअ.क्रि.उध्रिनु; उध्रने काम होइनु; सिउनी खुस्‍कनु
उध्र्‍याudʰrjaअ.क्रि.उघ्रनु/उध्रिनु; सिउनी खुस्‍किनु; बन्‍धन फुस्‍कनु; उध्रने काम होइनु; सिउनी खुस्‍कनु
उनइ1unʌiना.उनाइ; उन्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
उनइ2unʌiक्रि.वि.त्‍यहाँ; त्‍यता; त्‍यस स्‍थलमा
उनाunaक्रि.वि.उहाँ; त्‍यहाँ; त्‍यस ठाउँमा; वहाँ
उनिखइunikʰʌiक्रि.वि.त्‍यसरी; त्‍यसो गरेर; त्‍यस तरिकाले उसरी; उसो गरी; त्‍यसरी
उनेराuneraक.क्रि.उनिनु; उन्‍ने काम गरिनु; गुथिनु
उन्‍खाunkʰaवि.त्‍यस्‍तो/उस्‍तो; ऊजस्‍तो क्रि.त्‍यत्तिको; त्‍यति धेरै
उन्‍खाइunkʰaiवि.उस्‍तै; उस्‍तै नै; ऊ जस्‍तै; त्‍यस्‍तै
उन्‍खासिनunkʰasinʌक्रि.वि.त्‍यस्‍तरी; त्‍यसरी; त्‍यस तरिकाले; त्‍यति धेरै वा जोडले; त्‍यसो गरी
उन्‍निunniक्रि.वि.त्‍यसै; विनाकारणले; सित्तैँ; उसै; बिना कामले
उन्राunraस.क्रि.उन्नु; सियोमा धागोले पोते, माला, गुथ्‍नु; गाँस्‍नु
उपर्‌1upʌrक्रि.वि.मास्‍तिर; माथिल्‍लो भागमा; उँभोतिर; माथितिर
उपर्‌2upʌrना.माथि; तलको विपरित
उपर्कupʌrkʌवि.माथिल्‍लो; मास्‍तिर वा उँभो रहेको; माथिको; उच्‍च श्रेणीको
उपर्तिरupʌrtirʌक्रि.वि.मास्‍तिर; माथिल्‍लो भागमा; उँभोतिर; माथितिर
उपर्थाइूupʌrtʰaiuːना.पानीमा तैरेर माथि माथि हुने अवस्‍थाहृ्य छुनेनिता किन्‍खा अचम्‍मरि रइलिसइ पानिका पुनि तर्‌ परिकइ उपर्थाइँ बस्‍छइ ।यो केटीत कस्‍ती अचम्‍मकि रहिछे पानीमा पनि तर परेर माथिमाथि बस्‍छे ।