Majhi - Nepaliउल्‍टेराulʈeraअ.क्रि.उल्‍टिनु; उल्‍टनु; उल्‍टने होइनु
उल्‍ट्याulʈjaअ.क्रि.उल्‍टनु/उल्‍टिनु; उल्‍टो हुनु; पल्‍टनु; एक पटक बाली भइसकेका गाई भैँसीले बहर वा राँगो खोज्‍नु; एक अड्डाले गरेको फैसला अर्को अड्डाबाट बदर हुनु; उल्‍टने होइनु स.क्रि. फर्काउनु; उल्‍टो पार्नु
उल्‍थिेइultʰieiअ.क्रि.उल्‍थिनु; उल्‍था हुनु; अनूदित हुनु
उल्‍थिेराultʰieraअ.क्रि.उल्‍थिनु; उल्‍था हुनु; अनूदित हुनु
उल्‍थ्‍याultʰjaस.क्रि./प्रे.क्रि. उल्‍थ्‍याउनु; उल्‍था गर्नु; उल्‍थिने पार्नु अ.क्रि. उल्‍थिनु; उल्‍था हुनु; अनूदित हुनु
उल्‍थ्‍याइultʰjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. उल्‍थ्‍याउनु; उल्‍था गर्नु; उल्‍थिने पार्नु
उल्‍थ्‍याउराultʰjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. उल्‍थ्‍याउनु; उल्‍था गर्नु; उल्‍थिने पार्नु
उल्‍ल्‍याulljaप्रे.क्रि.उल्‍ल्‍याउनु; उल्‍लिने पार्नु; उल्‍लीबिल्‍ली पार्नु
उल्‍ल्‍याइulljaiप्रे.क्रि.उल्‍ल्‍याउनु; उल्‍लिने पार्नु; उल्‍लीबिल्‍ली पार्नु
उल्‍ल्‍याउराulljauraप्रे.क्रि.उल्‍ल्‍याउनु; उल्‍लिने पार्नु; उल्‍लीबिल्‍ली पार्नु
उसनइusʌnʌiस.क्रि.उसिन्नु; पानी हालेर पकाउनु; उमाल्‍नु; बफाउनु
उसनाusʌnaस.क्रि.उसिन्नु पानी हालेर पकाउनु; उमाल्‍नु; बफाउनु
उसिन्राusinraस.क्रि.उसिन्नु; पानी हालेर पकाउनु; उमाल्‍नु; बफाउनु
उस्‍टाusʈaना.सेजो; कलिलो नछानेको जाँड
उँकुनिũkuniना.जुम्रा/जुम्रो; शरीरको रगत चुसेर बाँच्‍ने एक जातको सानो किरो; कपालमा लाग्‍ने त्‍यस्‍तै कालो रङ्को कीरो; मान्‍छेको छालामा टाँस्‍सिएर बस्‍ने सानो आकारको किर्नु; चमजुम्रो
उँख्लइũkʰlʌiस.क्रि.उखेल्नु; जरैसहित बोटबिरुवा उक्‍काउनु; गाडेको बाहिर झिक्‍नु; उखाड्नु
उँख्लिũkʰliना.ओखल/ओखली; धानकुट्ने काठ वा ढुंगाको साधन
उँख्ल्‍याũkʰljaस.क्रि.उखेल्नु; जरैसहित बोटबिरुवा उक्‍काउनु; गाडेको बाहिर झिक्‍नु; उखाड्नु
उँडिसũɖisʌना.उडुस; गहतको आकारको रगत चुस्‍ने किरा