Majhi - Nepaliओथउनेotʰʌuneना.उता; उसतर्फ; त्‍यता्; उहाँ क्रि.वि. त्‍यता; त्‍यहाँ; उता; त्‍यसतिर
ओथाotʰaस.क्रि.ओथाउनु; पाकिसकेपछि भातलाई चुलाबाट झिकेर केहि बेर रहनदिनु; सेलाउनु
ओथाइotʰaiस.क्रि.ओथाउनु; पाकिसकेपछि भातलाई चुलाबाट झिकेर केहि बेर रहनदिनु; सेलाउनु
ओथाउराotʰauraस.क्रि.ओथाउनु; पाकिसकेपछि भातलाई चुलाबाट झिकेर केहि बेर रहनदिनु; सेलाउनु
ओथिनेotʰineअव्‍य० उहीँ; उहाँ नै; त्‍यहाँनै
ओथ्राotʰraना.ओथारो; पक्षीले फूलबाट चल्‍ला काढ्नु वा चल्‍ला काढिसकेपछि तिनलाई छोप्‍ने काम; चराचुरुङि्गि बस्‍ने गुँड
ओबाobaस.क्रि.ओबाउनु; ओबानो पार्नु अ.क्रि. ओबानो हुनु
ओबाइobaiस.क्रि.ओबाउनु; ओबानो पार्नु अ.क्रि. ओबानो हुनु
ओबाउराobauraस.क्रि.ओबाउनु; ओबानो पार्नु अ.क्रि. ओबानो हुनु
ओभर्‌obʰʌrक्रि.वि.पर; टाढा; दूर
ओभर्‌करobʰʌrkʌrʌवि.परको; टाढाको; पर्तिरको
ओभल्‍चobʰʌltsʌवि.पल्‍लो; परको; टाढाको; परतिरको; उताको
ओभल्‍चिobʰʌltsiवि.पल्‍ली; परतिरकी; परतिर रहने (आइमाई)
ओभाobʰaस.क्रि.ओभाउनु; ओबाउनु
ओभाइobʰaiस.क्रि.ओभाउनु; ओबाउनु
ओभाउराobʰauraस.क्रि.ओभाउनु; ओबाउनु
ओभ्रउनेobʰrʌuneक्रि.वि.परतिर; वरको विपरितपिट्ट; उतातिर; टाढा; अलग्‍ग
ओमिomiना.भरे; घाम डुबन लागेपछि; बेलुकीपख
ओमिकालिomikaliक्रि.वि.भरे भोलि; आजैको दिन वा भोलिसम्‍ममा; एक दुइ दिन पछि; छिटै
ओरालइoralʌiस.क्रि.ओराल्‍नु/ओर्‍हाल्‍नु; माथिबाट तलतिर झार्नु; तलतिर ल्‍याउनु
ओरालाoralaस.क्रि.ओराल्‍नु/ ओर्‍हाल्‍नु; माथिबाट तलतिर झार्नु; तलतिर ल्‍याउनु
ओरालेराoraleraक.क्रि.ओरालिनु; ओराल्‍ने काम गरिनु
ओराल्‍राoralraस.क्रि.ओराल्‍नु/ ओर्‍हाल्‍नु; माथिबाट तलतिर झार्नु; तलति रल्‍याउनु
ओराल्‍लेइoralleiक.क्रि.ओरालिनु; ओराल्‍ने काम गरिनु
ओराल्‍ल्‍याoralljaक.क्रि.ओरालिनु; ओराल्‍ने काम गरिनु