Majhi - Nepaliकखन्निkʌkʰʌnniक्रि.वि.कहिलेकहिँ; कुनै कुनै समयमा
कचउडोkʌtsʌuɖoवि.कत्रो; केजत्रो; कोजत्रो; ठूलो
कचल्‍टेइkʌtsʌlʈeiअ.क्रि.कचल्‍टिनु; कचल्‍टो हुनु; अचकल्‍टो पर्नु
कचल्‍टेराkʌtsʌlʈeraअ.क्रि.कचल्‍टिनु; कचल्‍टो हुनु; अचकल्‍टो पर्नु
कचल्‍ट्याkʌtsʌlʈjaअ.क्रि.कचल्‍टिनु; कचल्‍टो हुनु; अचकल्‍टो पर्नु प्रे.क्रि. कचल्‍ट्याउनु; कचल्‍टो पार्नु; अधकल्‍चो गराउनु
कचल्‍ट्याइkʌtsʌlʈjaiप्रे.क्रि.कचल्‍ट्याउनु; कचल्‍टो पार्नु; अधकल्‍चो गराउनु
कचल्‍ट्याउराkʌtsʌlʈjauraप्रे.क्रि.कचल्‍ट्याउनु; कचल्‍टो पार्नु; अधकल्‍चो गराउनु
कच्कचाkʌtskʌtsaप्रे.क्रि.कचकचाउनु; कचकच गर्नु; कचकचाउन लगाउनु
कच्कचाइkʌtskʌtsaiप्रे.क्रि.कचकचाउनु; कचकच गर्नु; कचकचाउन लगाउनु
कच्कचाउराkʌtskʌtsauraप्रे.क्रि.कचकचाउनु; कचकच गर्नु; कचकचाउन लगाउनु
कच्‍चाkʌttsaवि.कति; अमूर्त र मूर्त जोखिने, भरिने वस्‍तुको मात्रा; सङ्ख्‍या, परिमाण बुझ्न गरिने प्रश्‍न क्रि.कुनै गुण, कार्य वा प्रक्रियाको हद, सिमा, स्‍वभाव जान्‍न गरिने प्रश्‍न
कच्‍चा कच्‍चाkʌttsa kʌttsaनिपात. कति कति; भनेर, गनेर वा बयान गरेर कहाँ सकिन्‍छ र भन्‍ने भाव व्‍यक्त गर्ने शब्‍द
कच्‍चा न कच्‍चाkʌttsa nʌ kʌttsaवि.कति न कति; शून्‍य, केहि नभएको
कच्‍चारkʌttsarʌक्रि.वि.कत्तिको/कतिको; कत्ति; धेरै वि. कतिको; कति पर्ने
कच्‍चेkʌttseना.कचिया; करौंतीको जस्‍तो दाँत भएको खर, धान काट्ने हँसिया
कच्पचेराkʌtspʌtseraअ.क्रि.कचपचिनु; कचमचिनु
कच्पच्‍चेइkʌtspʌttseiअ.क्रि.कचपचिनु; कचमचिनु
कच्पच्‍च्‍याkʌtspʌttsjaअ.क्रि.कचपचिनु; कचमचिनु
कच्मचेराkʌtsmʌtseraअ.क्रि.कचमचिनु; कुनै काम बीचैमा बिथोलिनु; कचमच उत्‍पन्‍न हुनु
कच्मच्‍चेइkʌtsmʌttseiअ.क्रि.कचमचिनु; कुनै काम बीचैमा बिथोलिनु; कचमच उत्‍पन्‍न हुनु
कच्मच्‍च्‍याkʌtsmʌttsjaअ.क्रि.कचमचिनु; कुनै काम बीचैमा बिथोलिनु; कचमच उत्‍पन्‍न हुनु
कच्मच्‍याkʌtsmʌtsjaप्रे.क्रि.कचमच्‍याउनु; कचमचिने गराउनु; अचकल्‍टो पार्नु
कच्मच्‍याइkʌtsmʌtsjaiप्रे.क्रि.कचमच्‍याउनु; कचमचिने गराउनु; अचकल्‍टो पार्नु
कच्मच्‍याउराkʌtsmʌtsjauraप्रे.क्रि.कचमच्‍याउनु; कचमचिने गराउनु; अचकल्‍टो पार्नु
कछिkʌtsʰiक्रि.वि.कहाँ; कुन ठाउँमा; कता अव्‍य. कहाँ हो कहाँ; अति भिन्‍नता बुझाउने शब्‍द